Wat is ODD?

Het gedragsprobleem ODD, vertaald in Nederlands (oppositioneel-opstandige gedragsstoornis), is een stoornis die langer aanhoud dan 6 maanden en niet is toe te schrijven aan stemmingswisselingen of een andere psychotische stoornis.

Mensen met ODD hebben last van een patroon van negatief, ongehoorzaam, vijandig en opstandig gedrag.

ODD Vaststellen

Om te kunnen vast stellen dat iemand last heeft van oppositioneel-opstandige gedragsstoornis moet tenminste aan 4 van onderstaande punten worden voldaan:

  • Verliest snel zijn/haar geduld
  • Heeft vaak met volwassenen ruzie
  • Als een volwassene iets vraagt wordt dit geweigerd te doen
  • Expres ergeren aan anderen
  • Snel geïrriteerd
  • Hatelijk en uit op wraak
  • Snel boos of uit haat snel
  • Geeft anderen de schuld van zijn/haar gedrag

Bovenstaande punten zijn symptomen die vaak aanwezig zijn, zowel in huis, in gezelschap als op school.

De aandoening oppositioneel-opstandige gedragsstoornis laat zich vaak zien bij de leeftijd van 8 jaar en is bij 2 tot 16 % van de bevolking aanwezig. Voornamelijk in de pubertijd komt dit vaker voor bij jongens dan bij meisjes, na de pubertijd komt dit even vaak voor. Het meest komt ODD voor in combinatie met ADHD, bijna 50% van de kinderen die ADHD hebben zullen ook last hebben van ODD.

De stoornis ODD is ontstaan in een combinatie van een kind met een reactief en hoog energie gehalte onder druk van autoritaire ouders.

Autoritaire ouders verwachten dat hun kind gehoorzaamd en raken gefrustreerd als een kind niet naar ze luistert. ADHD kinderen zijn in het bijzonder kwetsbaar voor ODD. Dit kind zal op de overmatige bemoeizucht van zijn ouders reageren door iedere keer boos te worden en dit keer op keer te doen.

Kinderen zullen ouders gaan ziens als dominant, bazig, bemoeizuchtig en zien niet in dat ouders dit doen met de beste bedoelingen voor hun kind.

Het omgekeerde is waar vanaf de kant van de ouder, die zien het kind als respectloos en deze ouders zullen dubbel zoveel energie steken in het afdwingen van gezag. Deze neerwaartse spiraal is moeilijk uit te komen omdat beide kanten zich zullen verdedigen.

De kans is dus groot dat als een moeilijk kind of een kind met ADHD opgroeit in een gezin waarbij ouders erg autoritair zijn deze ODD zal ontwikkelen. Het gedragsprobleem is niet alleen voor de ouder – kind relatie vervelend maar ook voor andere kinderen en leraren.

Kinderen met ODD zullen vaak probleemgedrag vertonen en kunnen in een conflict geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden.

Bekijk ook

Tips voor Kind met Autisme

Als je kind autistisch is dan sta je open voor alle tips die het dagelijkse leven makkelijker maken. In dit artikel tips voor uit en thuis.

Gedragsproblemen bij Volwassenen

Wanneer mensen denken aan gedragsproblemen bij volwassenen dan denken ze vaak aan kinderen. Maar veel gedragsproblemen komen dus ook voor bij volwassenen.

Gedragsproblemen op School

Steeds vaker komen gedragsproblemen op school voor. Leraren worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *