Contactproblemen

Contactproblemen zijn essentieel bij Autisme

Autisme is een complexe stoornis. Tekenen van autisme zijn: een slechte taalontwikkeling, ongewone of repetitieve gedragingen en een verminderde belangstelling voor andere mensen. De ontwikkelingsgebieden die het meest getroffen zijn communicatie, sociale interactie en gedrag. Hierdoor treden contactproblemen op.

Autisme is een complexe stoornis die de mogelijkheden beïnvloedt waarmee een persoon in staat is om te communiceren met de wereld om hen heen. Meestal aangeduid met autisme spectrum stoornis (ASS), omdat er diverse gradaties voorkomen van de stoornis die in ernst variëren. Maar vaak draaien de contactproblemen om de (on) mogelijkheid zich uit te drukken of anderen te begrijpen.

Meestal vormt grote bezorgdheid over de sociale vaardigheden van de persoon wat betreft interactie, communicatie of gedrag de aanleiding om iemand te laten onderzoeken op autisme.

Het is vaak moeilijk om het gedrag van mensen met autisme te begrijpen, omgekeerd kan de wereld een verwarrende plaats zijn voor de betrokken persoon. Autisme treft ongeveer één op de 160 personen, en is aantal mannen oververtegenwoordigd.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die waarschijnlijk neurologische of genetische oorzaken (of beide) heeft. Echter, de oorzaak van autisme is nog steeds niet volledig bekend en er is geen geneesmiddel. Een persoon met autisme heeft moeilijkheden op sommige deelgebieden van zijn ontwikkeling, maar kan meestal andere vaardigheden wel ontwikkelen.

De gebieden die het meest waarschijnlijk hinder ondervinden zijn onder meer communicatie, sociale interactie en moeite hebben met flexibel denken en spelen. Mensen met autisme hebben vaak een beperkte reeks van interesses, en vertonen repetitieve of stereotype gedragingen.

Contactproblemen bij mensen met autisme

Mensen met autisme hebben vaak moeite met taal. Zij zullen daarom waarschijnlijk moeilijk hun behoeften, wensen, ideeën, ervaringen en meningen kunnen uiten. Er kunnen ook problemen zijn met grammatica en vocabulaire, en bij het formuleren van betekenisvolle zinnen.

Betekenis en het doel van lichaamstaal zijn lastig voor de autist. Gesproken en geschreven woorden worden letterlijk genomen. Personen met autisme kunnen woorden daarom verkeerd interpreteren of niet geheel begrijpen. Andermans gevoelens en emoties zijn ook moeilijk om te begrijpen.

Sociale interactie voor mensen met autisme

Sociale interactie is een essentieel onderdeel van het leven voor de meeste mensen. Echter, een van de belangrijkste problemen voor mensen met autisme is moeite met sociale vaardigheden – ook wel ‘sociale communicatie’ of ‘pragmatiek’genoemd.

Dit kan betekenen dat het lijkt alsof ze geen interesse hebben in anderen, ‘afstandelijk’ zijn of niet in staat deel te nemen aan sociale interacties. Ze kunnen moeite hebben met interpreteren van non-verbale communicatie (zoals oogcontact, gebaren en gezichtsuitdrukkingen), moeite met het opzetten en onderhouden van vriendschappen, of lijken niet geïnteresseerd in de ervaringen en emoties van anderen.

Sommige mensen met autisme lijken teruggetrokken en geïsoleerd – anderen doen hun uiterste best om gezellig te zijn, maar weten niet hoe. Er is een scala van beschikbare hulp, met inbegrip van beoordeling, educatieve programma’s en gezinsondersteuning.

Symptomen van autisme

Er is een scala van gedragingen dat vaak verbonden wordt met autisme. Deze kunnen omvatten:

Taal – afwezig, vertraagde of afwijkende patronen
Spel – geïsoleerd, repetitief, een voorkeur voor voorspelbare spel, moeite met flexibel denken, zoals doen alsof een doos een boot is of een stok een paard
Bewegingen van het lichaam – stereotiep gedrag, zoals klappen met armen en op de tenen lopen en andere gedragingen die kunnen leiden tot zelfverwonding, zoals bijten op de hand
Beperkt of obsessief gedrag – met favoriete onderwerpen, voorwerpen, plaatsen, mensen of activiteiten
Rituelen en routines – deze brengen klaarblijkelijk wat orde in de chaos en verwarring. Een wijziging van routine kan resulteren in een hoge mate van stress, angst of ageren
Driftbuien – kan een manier zijn om extreme verwarring, stress, angst, boosheid en frustratie te uiten als de persoon niet in staat is om gevoelens te uiten op een andere manier
Sensorische gevoeligheden – overgevoelig voor bepaalde geluiden, kleuren, smaken, geuren en texturen.

Onderzoek op autisme

Een gedetailleerde beoordeling is van cruciaal belang om te zorgen voor een nauwkeurige diagnose. Het zal worden uitgevoerd door een multidisciplinair team van een kinderarts (indien van toepassing), psycholoog of psychiater, en de therapeut.

Sommige kinderen zullen op de leeftijd van twee al tekenen van autisme vertonen, maar een duidelijke diagnose kan pas bij drie jaar of ouder. Echter, als er sprake is van zorgen over de ontwikkeling van een persoon, is het cruciaal dat een onderzoek onmiddellijk wordt uitgevoerd door de juiste professionals.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek waaruit blijkt dat vroegtijdige interventie  de resultaten maximaliseert en  mensen met autisme de best mogelijke kans geeft op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden.

Educatieve programma’s voor mensen met autisme

De onderwijsbehoeften van individuele leerlingen kan sterk variëren. Intensieve, gespecialiseerde programma’s zijn wenselijk voor sommige leerlingen met autisme, terwijl anderen gebruik kunnen maken van de reguliere programma’s en diensten. Dit hangt af van het functioneringsniveau en de behoefte van de leerling.

Bij het kiezen tussen regulier of gespecialiseerde scholen moeten ouders rekening houden of hun kind beter gedijt tussen “lotgenoten” of tussen gewone leeftijdsgenoten.

Familie ondersteuning voor mensen met autisme

De familieleden (ouders, broers en zussen) van iemand met autisme zullen waarschijnlijk ook wat steun nodig hebben. Het hebben van een kind met autisme kan een significant effect hebben op de ouders. Ze kunnen in een verscheidenheid van manieren reageren op de diagnose, waaronder verlichting, shock, verdriet, woede en schuldgevoel. Gevoelens van stress, verwarring en angst zijn ook gebruikelijk bij ouders die de zorg voor een kind met autisme hebben.

Ouders kunnen behoefte hebben aan gespecialiseerde diensten, zoals respijtzorg en residentiële zorg (kinderopvang hulp), sociale vaardigheden en levensvaardigheden training. Het kan ook waardevol zijn om als ouder(s) je aan te sluiten bij een steungroep of deel te nemen aan counseling.

Onderzoek heeft aangetoond dat een broer of zus met autisme zowel stressvol, moeilijk en soms pijnlijk kan zijn, maar net zo goed ook de moeite waard, positief en verrijkend voor andere leden van het gezin. Het aanbieden van ondersteuning en informatie aan broers en zussen kan helpen bij het hebben van een broer of zus met autisme. Er zijn een aantal groepen en organisaties die ondersteuning bieden aan zowel kinderen als volwassenen broers en zussen.

Autisme en immunisatie

Tijdens de jaren 1990, was er bezorgdheid in de samenleving over een mogelijk verband tussen het vaccin tegen mazelen, bof, rode hond (BMR) en autisme. Dit komt door de resultaten van het onderzoek (de studie Wakefield) uitgevoerd in Londen in 1998. De Wakefield studie is sindsdien in diskrediet gebracht en teruggetrokken door het tijdschrift dat oorspronkelijk de resultaten had gepubliceerd. Dr Wakefield’s registratie als arts in het Verenigd Koninkrijk is ook geannuleerd.

Ook zijn zorgen geuit over thiomersal (ook bekend als thimerosal), een kwik-houdend conserveringsmiddel in vaccins. Bezorgdheid over de veiligheid van kinderen was aanleiding om onderzoekers over de hele wereld te vragen een mogelijk verband tussen BMR, andere vaccins en autisme te onderzoeken, maar wereldwijd kon ook na tientallen jaren van onderzoek, geen enkel verband gelegd worden tussen vaccins en autisme. Hoewel er geen bewijs is dat thiomersal  autisme of andere ontwikkelingsstoornissen kan veroorzaken, is dit middel als voorzorg uit de standaard vaccins verwijderd in Australië en andere landen .

Bekijk ook

Zelfbeschadiging en andere Autisme Symptomen

Zelfbeschadiging kan een gevolg zijn van de symptomen van autisme. Want op sociaal, communicatief, motorisch en sensorisch gebied zijn er problemen.

Savant Syndroom

Het Savant syndroom komt voor bij autisme. Hierbij blinkt de persoon op één beperkt gebied uit, soms met wonderbaarlijke, virtuoze gevolgen.

Taalproblemen bij Autisme

Taalproblemen komen veel voor bij mensen met autisme. Wel kunnen ze andere methodes leren om hun behoeftes te uiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *