Toekomst als autist

Welke toekomst heb je als autist? Wanneer bij een kind autisme wordt gevonden zal er een behandelplan opgesteld worden voor school zorg en andere begeleiding, alleen deze zorg houdt op wanneer het kind 18 is. Naarmate het kind verandert in een jonge volwassene, wordt de familie geconfronteerd met de uitdaging van het creëren van een plan of het selecteren van een programma of faciliteit dat ook dergelijke diensten kan bieden.

Wonen als autist: thuis of in een instelling

In sommige gevallen kunnen volwassenen met autisme thuis blijven wonen, op voorwaarde dat er iemand is die en allen tijden toezicht houdt. Er bestaat echter ook een verscheidenheid aan residentiële voorzieningen die de-klok-rond zorg bieden. In tegenstelling tot veel van de instellingen van jaren geleden, bekijken de huidige faciliteiten de bewoners als mensen met menselijke behoeften, en bieden mogelijkheden voor recreatie en eenvoudig, maar zinvol werk. Toch zijn sommige faciliteiten geïsoleerd van de gemeenschap, waardoor mensen met autisme van de rest van de wereld gescheiden zijn.

Vandaag de dag zijn er in enkele steden initiatieven die manieren verkennen om mensen met autisme te helpen om zinvolle banen te hebben en te wonen en werken binnen de bredere gemeenschap. Innovatieve, ondersteunende programma’s kunnen volwassenen met autisme helpen om te wonen en werken in de maatschappij, in plaats van in een gesegregeerde omgeving.

Werken als autist

Met het juiste onderwijs en het versterken van benodigde werk vaardigheden en positief sociaal gedrag, kunnen mensen leven naar hun potentieel. Werk moet zinvol zijn en berusten op de sterke punten en capaciteiten van elke persoon. Bijvoorbeeld, mensen met autisme met een goede hand-oog coördinatie die in staat zijn complexe, repetitieve handelingen uit te voeren, zijn vaak vooral goed in assemblage en productie taken. Een werknemer met een laag IQ en weinig talenkennis kan worden opgeleid om te werken in een restaurant om bestek te sorteren en servetten te vouwen. Volwassenen met een hoger niveau aan vaardigheden kunnen getraind worden om elektronische apparatuur te assembleren of kantoorwerk te doen.

Er zijn speciale programma’s die ervoor zorgen dat mensen met een autistische aandoening zin vol werk krijgen op basis van hun vaardigheden en interesses, en zo werken vinden bijvoorbeeld in drukwerk, retail, administratief, productie en andere bedrijven. Zodra ze zorgvuldig getraind zijn in een taak, worden ze aan het werk gezet naast het vaste personeel. Net als andere werknemers, worden ze betaald voor hun arbeid, ontvangen ze employee benefits, en zijn ze betrokken bij personeelsvoorzieningen zoals bedrijfsuitjes en pensioenregelingen. Bedrijven die mensen in huren door middel van dergelijke programma’s zijn van mening dat dat deze werknemers loyaal en betrouwbaar medewerkers zijn. Werkgevers vinden dat het autistische gedrag en de beperkte sociale vaardigheden, en zelfs af en toe een driftbui of agressie, efficiënt te werken niet in de weg staat.

Coaches begeleiden zelfstandig wonende autist

Net als elke andere werknemer, wonen deelnemers aan het programma in huizen en appartementen in de samenleving. Onder leiding van een woning coach, neemt elke bewoner zo veel mogelijk deel in de verschilleden taken zoals maaltijd-planning, boodschappen doen, koken en opruimen. Voor recreatie, gaan ze naar films, hebben picknicks, en eten in restaurants. Als ze klaar zijn, worden ze vaardigheden geleerd die hen persoonlijk meer onafhankelijk maken. Sommige zijn er trots op te hebben geleerd om zelf een bus te nemen  of om te gaan met het geld dat ze zelf verdiend hebben. Werk- en verblijf coaches, die fungeren als schakel tussen de deelnemers aan het programma en de gemeenschap, zijn de sleutel tot dergelijke programma’s. De jobcoach toont de stappen van een taak aan de werknemer, observeert het gedrag, en erkent regelmatig goede prestaties. De jobcoach dient ook als een brug tussen de arbeiders met autisme en hun collega’s. Bijvoorbeeld, de coach zal stappen ondernemen wanneer een werknemer zijn zelfbeheersing verliest of wanneer er eventuele problemen op het werk zijn. De coach geeft ook training in specifieke sociale vaardigheden, zoals het zwaaien of hallo zeggen tegen collega’s. Thuis, versterkt de wooncoach het sociale en zelfhulp gedrag, en helpt mensen hun tijd en verantwoordelijkheden te beheren.

Op dit moment kan ongeveer een derde van alle mensen met autisme met een zekere mate van onafhankelijkheid leven en werken in de samenleving. Omdat het wetenschappelijk onderzoek de weg wijst naar steeds meer effectieve therapieën en er steeds meer programma’s komen die de juiste ondersteuning te bieden, is de verwachting dat dit aantal zal groeien.

Bekijk ook

Zelfbeschadiging en andere Autisme Symptomen

Zelfbeschadiging kan een gevolg zijn van de symptomen van autisme. Want op sociaal, communicatief, motorisch en sensorisch gebied zijn er problemen.

Savant Syndroom

Het Savant syndroom komt voor bij autisme. Hierbij blinkt de persoon op één beperkt gebied uit, soms met wonderbaarlijke, virtuoze gevolgen.

Taalproblemen bij Autisme

Taalproblemen komen veel voor bij mensen met autisme. Wel kunnen ze andere methodes leren om hun behoeftes te uiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *