Wat is Dyscalculie?

Dyscalculie is de term voor ernstige moeilijkheden in wiskunde en omvat alle vormen van wiskundige problemen, variërend van de onmogelijkheid om de betekenis van getallen te begrijpen tot het onvermogen om wiskunde principes toe te passen om problemen op te lossen.

Net zoals Dyslexie verwijst naar mensen die worstelen met lezen verwijst Dyscalculie naar mensen met gemiddelde intelligentie die worstelen met wiskundige begrippen en problemen.

Wat zijn de oorzaken Dyscalculie?

Dyscalculie kan worden omschreven als tekortkomingen in een of meer van de volgende gebieden:

  • Geheugen
  • Redeneren en logisch denken
  • Visueel ruimtelijke relaties
  • Wiskunde angst of wiskunde fobie.

Geheugen

Geheugenproblemen kunnen de prestaties van een student in een aantal manieren beïnvloeden. Hij kan moeite hebben met het herinneren van basis rekenkundige feiten en regels. Of hij kan worstelen met het onthouden van de stappen die nodig zijn om een formule of vergelijking op te lossen. Hij kan zelfs moeite hebben met het herinneren wat specifieke symbolen betekenen.

Redeneren en logisch denken

Tekortkomingen in het vermogen van de student om te redeneren en logisch na te denken kan leiden tot diepgaande problemen in wiskundige prestaties. Het kan leiden tot problemen met fundamentele wiskundige functies zoals vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken. Het kan interfereren met het vermogen van de student om alternatieve strategieën te kiezen in het oplossen van problemen, en het kan interfereren om vaardigheden over te dragen en toe te passen op nieuwe problemen.

Visueel Ruimtelijk

Tekortkomingen in visueel ruimtelijke vaardigheden kan ook leiden tot een rekenproblemen. Het kan bijvoorbeeld problemen geven zoals bij getallen in kolommen, een onvermogen om breuken te visualiseren als deel van een geheel, verwarring over decimale waarden, problemen met het sorteren van objecten op grootte, vorm en kleur.

Wiskundige angst

Het is mogelijk dat een student geen van bovenvermelde punten heeft maar kan toch een rekenprobleem hebben. Dit kan worden toegeschreven aan acute wiskunde angst, dat een zuiver psychische stoornis is. Wiskunde angst wordt gekenmerkt door een overweldigende en intense gebrek aan vertrouwen in iemands vermogen om wiskunde te doen.

Bekijk ook

Symptomen van Dyscalculie

Wil je Dyscalculie herkennen en weten wat de symptomen van Dyscalculie kunnen zijn? Lees hier wat de symptomen zijn van Dyscalculie kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *