Hersenfuncties en Autistisch spectrum kenmerken

Hersenfuncties en vooral verstoorde hersenfuncties, spelen een belangrijke rol bij autisme. Verschillende aandoeningen komen bij autisme voor. Tot op zekere hoogte kunnen deze worden veroorzaakt door een gemeenschappelijk onderliggend probleem in de hersenfuncties.

Mentale retardatie

Van de problemen die zich kunnen voordoen met autisme, is mentale retardatie de meest verspreide. Vijfenzeventig tot 80 procent van de mensen met autisme zijn tot op zekere hoogte verstandelijk gehandicapt. Vijftien tot 20 procent wordt beschouwd als ernstig vertraagd, met een IQ onder de 35. (Een score van 100 vertegenwoordigt een gemiddelde intelligentie). Maar autisme hoeft niet noodzakelijkerwijs hetzelfde te zijn als een verstandelijke beperking. Meer dan 10 procent van de mensen met autisme hebben een gemiddeld of boven gemiddeld IQ. Een paar tonen zelfs uitzonderlijke intelligentie.

IQ-scores vertalen is echter moeilijk, omdat de meeste intelligentietests niet ontworpen zijn voor mensen met autisme. Mensen met autisme nemen op een andere manier waar en leggen andere contacten met hun omgeving op een typische manier. Bij testen, zullen ze op sommige onderdelen normaal of zelfs boven het gemiddelde scoren en op sommige gebieden juist bijzonder zwak. Zo kan een kind met autisme het heel goed doen op de onderdelen van de test die visuele vaardigheden meet, maar  lage scores verdienen op de taal testen.

Epileptische aanvallen

Ongeveer een derde van de kinderen met autisme ontwikkelen epileptische aanvallen, vaak al in de vroege kindertijd of tijdens de adolescentie. Onderzoekers proberen er achter te komen of het tijdstip van aanvang van belang is, aangezien de aanvallen vaak pas optreden wanneer bepaalde neurotransmitters actief zijn.

Omdat de aanvallen kunnen variëren van korte black-outs tot full-blown lichaam stuiptrekkingen, is een elektro-encefalogram (EEG) soms noodzakelijk om hun aanwezigheid te helpen bevestigen. Gelukkig kunnen in de meeste gevallen aanvallen worden bedwongen met medicatie.

Fragiele-X

Een aandoening, Het Fragiele X syndroom, is gevonden bij ongeveer 10 procent van de mensen met autisme, vooral mannen. Deze erfelijke aandoening is vernoemd naar een defect stuk van het X-chromosoom dat  geknepen en kwetsbaar verschijnt wanneer je het onder een microscoop bekijkt.

Mensen die  deze foutieve stukje genetische code erven, hebben meer kans op mentale retardatie en veel van dezelfde symptomen als autisme, samen met ongewone fysieke kenmerken die niet typisch zijn voor autisme.

Tubereuze Sclerose

Er is ook een relatie tussen autisme en tubereuze sclerose, een genetische aandoening die abnormale weefselgroei in de hersenen en problemen in andere organen veroorzaakt. Hoewel Tubereuze Sclerose een zeldzame aandoening is, die zich minder dan een keer op de 10.000 geboorten voordoet, is ongeveer een kwart van de betrokkenen ook autistisch.

Wetenschappers onderzoeken momenteel waarom genetische aandoeningen zoals Fragiele X en Tubereuze Sclerose zo vaak samenvallen met autisme. Inzicht in hoe deze voorwaarden de normale ontwikkeling van de hersenen verstoren, kan inzichten verschaffen in de biologische en genetische mechanismen van autisme.

Bekijk ook

Zelfbeschadiging en andere Autisme Symptomen

Zelfbeschadiging kan een gevolg zijn van de symptomen van autisme. Want op sociaal, communicatief, motorisch en sensorisch gebied zijn er problemen.

Savant Syndroom

Het Savant syndroom komt voor bij autisme. Hierbij blinkt de persoon op één beperkt gebied uit, soms met wonderbaarlijke, virtuoze gevolgen.

Taalproblemen bij Autisme

Taalproblemen komen veel voor bij mensen met autisme. Wel kunnen ze andere methodes leren om hun behoeftes te uiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *