Eigenschappen Autisme

Eigenschappen Autisme

Een autistisch persoon heeft moeite met het begrijpen van de gevoelens van andere mensen. Het vermogen om instinctief mee te voelen met anderen is veel zwakker dan bij andere mensen. Echter, als ze worden vaak herinnerd aan dit vermogen om rekening te houden met de gevoelens van anderen r, dan verbetert dit vermogen enorm. In sommige gevallen – als gevolg van de frequent oefenen – verbetert de empathie. Maar zelfs in zo’n geval zal empathie nooit zo natuurlijk voor een persoon met autisme zijn als voor anderen.

Een gesprek met een persoon met autisme kan heel erg voelen als eenrichtingsverkeer. De persoon met ASS kan de indruk wekken dat hij het tegen mensen heeft, in plaats van met of voor hen. Hij kan  van een bepaald thema houden, en er veel over praten. Echter, er zal veel minder uitwisseling van ideeën, gedachten en gevoelens zijn dan er waarschijnlijk zal zijn in een gesprek met een persoon zonder autisme.

Bijna iedereen op deze planeet praat liever over zichzelf dan over andere mensen, het is de menselijke natuur. De persoon met autisme zal meestal zo mogelijk dit nog meer doen.

Fysiek contact met persoon met autisme

Een aantal kinderen met een ASS vinden het niet fijn om geknuffeld of aangeraakt te worden, zoals andere kinderen dat meestal wel prettig vinden. Het is verkeerd om te zeggen dat alle kinderen met autisme zo zijn. Velen kinderen omhelzen wel een familielid – meestal de moeder, vader, oma, opa, broer of zuster (s) – en genieten daarvan enorm. Vaak is het een kwestie van oefenen en anticiperen op het fysieke contact. Bijvoorbeeld, als je een kind plotseling kietelt onder de voeten, dan zal een gewoon kind waarschijnlijk giechelen en opgewonden en blij worden. Maar wanneer het een autistisch kind betreft, zal de reactie heel anders zijn. Die moet je echt voorbereiden op een dergelijke handeling.

Problemen met harde geluiden, geuren en verlichting

Een persoon met autisme vindt plotselinge harde geluiden onaangenaam en nogal schokkend. Hetzelfde kan gebeuren met een aantal geuren en plotselinge veranderingen in de intensiteit van verlichting en omgevingstemperatuur. Velen geloven dat het niet zozeer gaat om het eigenlijke geluid, geur of licht, maar om de verrassing, en het feit dat ze niet in staat waren zich hierop voor te bereiden – vergelijkbaar met de respons op verrassende fysiek contact. Als de persoon met autisme weet dat er iets gaat gebeuren, kan hij er veel beter mee omgaan. Zelfs als ze alleen maar weten dat er iets ‘zou kunnen’ gebeuren, en hieraan worden herinnerd, helpt dat een hoop.

Spraak aantasting bij autisme

Hoe hoger de ernst van de autisme, hoe meer iemands spreekvaardigheid betrokken is. Veel kinderen met een ASS spreken niet helemaal. Mensen met autisme zullen vaak woorden of zinnen die ze horen herhalen  – een evenement genaamd echolalie.

De uitspraak van een persoon met ASS klinkt veel formeler in vergelijking met wanneer andere mensen spreken. Tieners met het Syndroom van Asperger kunnen soms klinken als jonge hoogleraren. Hun intonatie klinkt vrij vlak.

Repetitief gedrag kenmerkend voor autisme

Een persoon met autisme houdt van voorspelbaarheid. Routine is zijn/haar beste vriend. Het herhalen van steeds dezelfde bewegingen is een deel van zijn/haar leven. Voor anderen kan dit repetitief gedrag lijken op bizarre rituelen. Dit repetitieve gedrag kan een eenvoudige hop-skip-jump van de ene kant van de kamer naar de andere zijn, en dan telkens weer voor een, vijf of tien minuten – of zelfs langer. Een ander vorm van herhaling zou het tekenen zijn van dezelfde foto, opnieuw en opnieuw, pagina na pagina.

Mensen zonder autisme kunnen zich veel beter meer aan passen aan veranderingen in de procedure. Een kind zonder autisme kan heel blij zijn om eerst in bad te gaan, dan zijn tanden te poetsen, en dan zijn pyjama voor het slapen gaan aantrekken – ook al poetst hij meestal eerst zijn tanden. Voor een kind met autisme kan een dergelijke verandering,  eerst bad en dan de tanden, een groot probleem zijn, ze raken dan erg overstuur. Sommige mensen geloven dat het een goede zaak is een kind met autisme te helpen om beter te leren omgaan met verandering, maar het dwingen om veranderingen te accepteren zoals anderen, kan een negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven.

Bekijk ook

Zelfbeschadiging en andere Autisme Symptomen

Zelfbeschadiging kan een gevolg zijn van de symptomen van autisme. Want op sociaal, communicatief, motorisch en sensorisch gebied zijn er problemen.

Savant Syndroom

Het Savant syndroom komt voor bij autisme. Hierbij blinkt de persoon op één beperkt gebied uit, soms met wonderbaarlijke, virtuoze gevolgen.

Taalproblemen bij Autisme

Taalproblemen komen veel voor bij mensen met autisme. Wel kunnen ze andere methodes leren om hun behoeftes te uiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *