Onaanvaardbaar gedrag in de Klas?

Onaanvaardbaar gedrag in de klas kan ouders tot wanhoop drijven. De stelling over gedrag in de klas leidt ons naar interventies die volgen uit een beoordeling van gedrag in de klas. Interventies kunnen worden ontwikkeld om de impact van het gedrag te veranderen, het zorgt ervoor dat de gevolgen van “triggers” wordt verminderd.

In een beoordeling van gedrag in de klas worden alle factoren van gedrag onderzocht met uiteindelijk als uitkomt het verbeteren van het gedrag in de klas.
Het is belangrijk om te bedenken en in gedachten te houden dat gedrag in de klas niet alleen wordt veroorzaakt door het kind zelf. Vele factoren zijn hiervan op invloed, denk hierbij aan de omgeving (is het klaslokaal druk of rustig), de thuissituatie, de “bagage” die een kind al in de rugzak heeft, andere kinderen in de klas (denk hierbij aan pestgedrag), en ook de leraar is van invloed op gedrag in de klas.

De doelstelling bij het veranderen van gedrag in de klas is het irrelevant, inefficiënt en ineffectief maken van (probleem) gedrag in de klas in vergelijking met het vervangende (nieuwe) gedrag in de klas. Als kinderen merken dat probleemgedrag niet meer werkt om iets voor elkaar te krijgen zullen ze dit niet meer tonen.

Waarom zijn sommige gedragingen onaanvaardbaar gedrag?

Inefficiënt : Probleem gedrag in de klas wordt inefficiënt wanneer een ander vervangend gedrag dezelfde functie en uitwerking heeft met minder inspanning.
meer aanvaardbare vervanger gedrag vervult dezelfde functie sneller en met minder inspanning.
Bijvoorbeeld: Paul, verstoort de klas met luide reacties in het midden van stille leestijd. Een beoordeling voor gedrag in de klas zal aangeven dat dit gedrag waarschijnlijk dient om van de leraar de aandacht te krijgen. Als de leraar Paul vaker de aandacht geeft tijdens de leestijd zal hij geen luide geluiden maken en de klas verstoren.

Ineffectief : De gevolgen van probleemgedrag moeten niet meer de uitkomt bieden die het kind zou willen. Bijvoorbeeld Peter pest kinderen op school om zo zijn gelijk te krijgen, andere kinderen gaven hem dit, als dit wordt uitgeschakeld en andere kinderen geven hem niet meer wat hij wil wordt pestgedrag ineffectief en zal Peter ander gedrag gaan vertonen.

Bekijk ook

Tips voor Kind met Autisme

Als je kind autistisch is dan sta je open voor alle tips die het dagelijkse leven makkelijker maken. In dit artikel tips voor uit en thuis.

Gedragsproblemen bij Volwassenen

Wanneer mensen denken aan gedragsproblemen bij volwassenen dan denken ze vaak aan kinderen. Maar veel gedragsproblemen komen dus ook voor bij volwassenen.

Gedragsproblemen op School

Steeds vaker komen gedragsproblemen op school voor. Leraren worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *