Omgaan met Gedragsproblemen in de Klas

Kinderen kunnen op verschillende manieren gedragsproblemen vertonen. Om kinderen, leraren en ouders te helpen is het goed om meer te weten over hoe je kunt omgaan met gedragsproblemen in de klas. Hierbij kan een beoordeling van gedragsproblemen in de klas helpen.

De belangrijkste stappen in een beoordeling van gedragsproblemen in de klas zijn:

 1. Het identificeren van probleemgedrag in specifieke, objectieve, meetbare termen.
 2. Verzamelen van informatie over waarom dit gedrag ontstaat.
 3. Het begrijpen van het kind, hierbij wordt ook de omgeving meegenomen.

Zodra gedragsproblemen bij een kind worden vastgesteld, zullen de volgende procedures plaatsvinden voor meer duidelijkheid om hoe je kan omgaan met gedragsproblemen in de klas.

 1. Een interview met docent en/of andere professionals
  Hierbij wordt gekeken naar de school, tijd van de dag waarin het voorkomt, de context van de problemen en de gevolgen die gedragsproblemen in de klas geven. Ook wordt in het interview meegenomen of het kind dit altijd vertoont, reacties van docenten en leerlingen en welke programma’s er zijn gevolgd voor verbetering van de gedragsproblemen in de klas.
 2. Inventarisatie van de problemen van het kind
  In deze inventarisatie wordt er specifiek gekeken naar het patroon van het gedragsprobleem in de klas, er wordt een rapport gemaakt van het gedrag, gekeken naar wanneer dit gedragsprobleem is begonnen, aanwezigheid van evt. disciplinaire acties, en/of het kind is veranderd van school.
 3. Interviewen van de ouders op soortgelijke gedragsproblemen in huis
  Hoe is de thuissituatie, wat voor problemen zijn er thuis en hoe wordt dit aangepakt. Ook wordt de geschiedenis van de behandeling doorgenomen, sterke punten van het kind en spanningen in huis.
 4. Directe observatie
  Om te zien hoe goed de interview gegevens past in het waargenomen gedrag. Soms is de manier waarop het gedrag wordt beschreven is niet een goede objectieve beschrijving van het gedrag. Dit geldt vooral voor meldingen van hoe vaak het gedrag is optreden: lage frequentie , hoge probleemgedrag in de klas die worden ervaren als zeer vervelend.

Vragen die in gedachten worden gehouden tijdens het doen van een observatie zijn:

 • Wat is er uniek aan de omgeving waar het gedrag niet een punt van zorg is?
 • Wat is er anders in de plaatsen waar het probleemgedrag zich voordoet?
 • Zou het gedrag met betrekking tot hoe het kind en de leerkracht verbeteren?
 • Heeft het aantal studenten of het werk dat van een kind wordt gevraagd geleid tot een probleem?
 • Heeft de tijd van de dag of stemming van een kind invloed op het gedrag?

Bekijk ook

Tips voor Kind met Autisme

Als je kind autistisch is dan sta je open voor alle tips die het dagelijkse leven makkelijker maken. In dit artikel tips voor uit en thuis.

Gedragsproblemen bij Volwassenen

Wanneer mensen denken aan gedragsproblemen bij volwassenen dan denken ze vaak aan kinderen. Maar veel gedragsproblemen komen dus ook voor bij volwassenen.

Gedragsproblemen op School

Steeds vaker komen gedragsproblemen op school voor. Leraren worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *