Home / PDD NOS

PDD NOS

PDD NOS Test

Een arts zal voor een PDD NOS test door een lijst met vragen lopen om te bepalen of je kind PDD NOS heeft. Daarna zal de evaluatie plaatsvinden.

Lees Verder »

Behandeling PDD NOS

Aangepast onderwijs is het belangrijkste instrument bij de behandeling van PDD NOS . Veel kinderen met PDD NOS ondervinden de grootste moeite op school, waar …

Lees Verder »

Autisme PDD NOS

Autisme vertoont grote gelijkenissen met PDD NOS. Over het geheel genomen zullen kinderen met PDD-NOS dezelfde sociale en communicatieve handicaps hebben als kinderen met autistische …

Lees Verder »

PDD NOS symptomen

PPD NOS symptomen zijn vaak verschillende beperkingen in het normale gedrag waardoor je mensen die lijden aan PDD NOS, soms kunt herkennen. De PDD NOS …

Lees Verder »