Gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen ontwikkelen zich meestal in de kindertijd of adolescentie. Terwijl sommige gedragsproblemen normaal kunnen zijn bij kinderen, zijn er ook kinderen die chronische patronen van agressie, opstandigheid, verstoring en vijandigheid vertonen. Hun gedrag veroorzaakt problemen thuis, op school of op het werk, en kunnen interfereren met relaties. Kinderen met gedragsstoornissen kunnen ook persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelen zoals depressies of bipolaire stoornis als volwassenen.

Gedragsstoornissen in de spotlight

Kinderen met gedragsproblemen hebben soms frequente en uitgebreide driftbuien, verwonden zichzelf of anderen, doen mee aan criminele activiteiten, liegen, roken, gebruiken alcohol of drugs, zijn openlijk opstandig, of houden zich al vroeg bezig met seksuele activiteiten. Zij kunnen blijven zitten op school of deze vroegtijdig (moeten) verlaten. Ze hebben ook een hoger dan gemiddeld risico op zelfmoord.

Hoewel de oorzaak van dergelijke stoornissen niet bekend zijn, zijn de risicofactoren wel geïdentificeerd, zoals familiale voorgeschiedenis van psychische ziekte of verslaving, blootstelling aan tabak of illegale drugs tijdens de foetale ontwikkeling, misbruik, spanningen in huis, gebrek aan toezicht, en inconsistente maar harde straffen. Kinderen met gedragsproblemen kunnen ook andere mentale, emotionele of leerstoornissen, zoals attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Behandeling gedragsstoornissen

Ernstige of langdurige gedragsstoornissen zijn moeilijk te behandelen, maar vroegtijdige onderkenning en interventie kan heel nuttig zijn. De behandeling richt zich vaak op de ontwikkeling van sociale vaardigheden voor het kind en de ouders. Betrokkenheid van een beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg is vaak nodig. Onderwijs, gemeenschap en sociale programma’s kunnen ook beschikbaar zijn.

Gewelddadige, destructieve en risicovolle handelingen kunnen deel uitmaken van gedragsstoornissen en kunnen uiteindelijk leiden tot ernstige schade of juridische problemen. Schakel onmiddellijk medische hulp in (bel 911) wanneer je kind betrokken is bij bedreigend, irrationeel of suïcidaal gedrag, of als je kind ernstig letsel heeft of een overdosis drugs heeft genomen of wanneer er sprake is van alcoholvergiftiging, of andere noodsituaties die onmiddelijk aandacht vereisen.

Reguliere medische zorg voor uw kind is een belangrijke eerste stap in de preventie en behandeling van gedragsstoornissen.

Roep direct medische zorg als je kind in de problemen komt en vaak aanzienlijk stemmingswisselingen heeft, zich bezig houdt met schadelijk of destructief gedrag,  alcohol of drugs gebruikt, slaapproblemen heeft of andere zaken die je als ouder zorgen baren.

Alle kinderen hebben af en toe gedragsproblemen. Problemen die al langer duren dan zes maanden en ernstiger zijn dan die van leeftijdgenoten kan erop wijzen dat een gedragsstoornis aanwezig is.

De specifieke oorzaak van gedragsstoornissen is niet bekend, maar een aantal factoren kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling. Genetica kan een rol spelen, gedragsstoornissen komen vaker voor bij kinderen met een familiegeschiedenis van psychische ziekte of verslaving.

Bekijk ook

Tips voor Kind met Autisme

Als je kind autistisch is dan sta je open voor alle tips die het dagelijkse leven makkelijker maken. In dit artikel tips voor uit en thuis.

Gedragsproblemen bij Volwassenen

Wanneer mensen denken aan gedragsproblemen bij volwassenen dan denken ze vaak aan kinderen. Maar veel gedragsproblemen komen dus ook voor bij volwassenen.

Gedragsproblemen op School

Steeds vaker komen gedragsproblemen op school voor. Leraren worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *