Kenmerken Dyslexie

Om Dyslexie te kunnen herkennen als ouder zul je bewust moeten zijn van de leesvaardigheid van je kinderen. Hoe vroeger je de problemen herkend hoe vroeger je eraan kan gaan werken. Als ouder ga je immers ook naar een kinderarts als er fysiek iets mis is, dit zie je namelijk. Met Dyslexie is het dus net iets anders, je moet als ouder je kind observeren tijdens het lezen en ook aan school aangeven dat er iets mis is.

Als er fysiek iets mis is met je kind zou je de signalen niet negeren maar direct een arts bezoeken. Veel ouders doen dit met Dyslexie niet. Je moet regelmatig je kind observeren met het lezen om het leesprobleem te ontdekken.

Laat je kind stukken hardop voorlezen en luister aandachtig. De belangrijkste stap betreft de aandacht voor de afzonderlijke onderdelen binnen een woord en de binnenste letters binnen een lang woord.

Vaak zijn kinderen met Dyslexie in staat om de woorden die ze kennen zonder moeite op te lezen, het wordt pas herkenbaarder als ze een onbekend woord of op een hogere niveau gaan lezen. Dan is het “binnenste” deel van het woord nog onbekend en is het dus voor kinderen met dyslexie ook moeilijker te ontcijferen.

Kenmerken Dyslexie op school

Dyslexie wordt door scholen vaak pas ontdekt als kinderen “begrijpend” moeten gaan lezen. De focus is dan verschoven van het oplezen van woorden, die de kinderen vaak al kennen, naar echt weten wat er bedoelt wordt.

Het lezen is van karakter veranderd, woorden zijn ingewikkelder en er zijn veel meer woorden die de kinderen nog niet begrijpen. Dyslectische lezers maken vaak geen gebruik van een “decodering strategie” om een woord te ontcijferen maar zijn in plaats daarvan sterk afhankelijk van de context om zo de betekenis van dit woord te ontdekken.

Bij oudere kinderen is het belangrijk aandacht te besteden aan het algemene ritme van lezen. Is het aarzelend of wordt er goed doorgelezen? De meeste woorden op een pagina moeten vloeiend gelezen worden. Een slechte spelling of veel woorden waar “tijd” voor nodig is wijst op dyslexie. Kinderen moeten in staat zijn de normale woorden correct te spellen. Hierbij vertrouwt een kind op de opgeslagen herinnering van het woord, deze vaardigheid is bij mensen met dyslexie nog niet goed ontwikkeld.

Een laatste aanwijzing voor dyslexie bij kinderen en volwassenen is pijn. Dyslexie brengt pijn met zich mee. Het vertegenwoordigt een belangrijke aanval op het gevoel van eigenwaarde. Dyslectische leerlingen kunnen tegenzin hebben om naar school te gaan of zijn humeurig. De sleutel tot succes en het voorkomen van veel frustratie is het zo vroeg mogelijk herkennen van Dyslexie, zelfs voordat een kind begint te lezen. De aanwijzingen die je net hebt gelezen over Dyslexie kunnen je waarschuwen voor de mogelijkheid van een dyslectisch persoon.

Bekijk ook

Mijn Kind Wordt Gepest

Als jouw kind wordt gepest op school is dit vaak erg moeilijk voor je kind, voornamelijk om met de “pester” om te gaan.

Weerbaarheidstraining voor Kinderen

Wist je dat 1 op de 5 scholieren is gepest in het afgelopen jaar? Een weerbaarheidstraining voor kinderen maakt je kind meer weerbaar tegen pesterijen.

Dyslexie Kenmerken

Dyslexie is een aangeboren afwijking. De eerste Dyslexie kenmerken zijn vaak al van baby af aan duidelijk te herkennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *