Narcisme en Persoonlijkheidskenmerken

Narcisme lijkt een voorwaarde voor de evolutie. Iedereen moet een beetje van zichzelf houden, dit is ook een van de kenmerken narcistische persoonlijkheid. Dat is een voorwaarde om het leven te kunnen waarderen en een voorwaarde om te willen overleven. Een van de eerste kenmerken van een narcistische persoonlijkheid is echter dat de betrokken persoon te veel van zichzelf houdt. Een persoon met een narcistische persoonlijkheid heeft als gevolg daarvan ook erg veel moeite van andere mensen, dieren en zelfs dingen te houden.

Persoonlijkheidsstoornis kenmerken bij narcisme

Dat wil niet zeggen dat personen met een dergelijke stoornis niet kunnen werken en dat ze geen sociaal leven hebben. In verreweg de meeste gevallen zijn het gewaardeerde collega’s die graag werken, en hard werken. Ze komen beschaafd en intelligent over en werken dus vaker wel dan niet in wat hogere en hoge posities. Bij oppervlakkige relaties zullen de narcistische aspecten dan ook minder sterk naar voren komen.

Het verschil in persoonlijkheid komt pas tevoorschijn wanneer we dieper ingaan op de motivatie, waarom werken we? Een persoon zal over het algemeen die vraag beantwoorden met economische redenen, om het geld te verdienen zodat mijn gezin en ik er van kunnen leven. Natuurlijk werkt iedereen hard om zijn of haar gezin te onderhouden.

Narcisme: Heel erg op zichzelf gericht

Een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zal alleen van zichzelf uitgaan. Hij werkt dan ook alleen maar om er zelf beter van te worden. Bij een nauwere relatie gaat de persoonlijkheid meer een rol spelen en zullen de kenmerken duidelijker worden.

Omdat mensen met een narcistische persoonlijkheid altijd op bevestiging uit zijn, en bewonderd willen worden, besteden ze veel aandacht aan hun uiterlijk. Ze vormen een eigen imago en houden dat goed in stand. Problemen kunnen zich voordoen omdat de narcistische persoon altijd gelijk wil hebben. Hij of zij zal dus de ander altijd in een lagere positie proberen te plaatsen, zal zelfs proberen de ander ervan te overtuigen dat de problemen veroorzaakt worden door diens domheid en gebrek aan vakkennis of intelligentie.

Relatieproblemen

Bij een relatie kan de stoornis voor echte problemen zorgen. De narcist zal niet alleen voortdurend proberen zijn of haar partner geestelijk te denigreren en geestelijke ongemakken en pijn te veroorzaken, ook lichamelijk acties die pijn en verwondingen veroorzaken komen vaker voor. De persoon zelf zal dit uitleggen, ook aan de partner, als een straf voor ongewenst gedrag. Een straf die hij wel moest geven omdat het gedrag zo slecht was. Mishandeling van echtgenoot, echtgenote of kinderen komt in gezinnen met een narcistische partner vaker voor dan in andere gezinnen.

Omdat ze zichzelf altijd zien als slachtoffer, en nooit als dader, zien ze ook niet zichzelf maar de ander als verantwoordelijk. Op de langere duur wordt een nauwere samenwerking, en ook een relatie dus onmogelijk omdat niemand altijd de schuld op zich kan nemen. Na het verlaten van een relatie zal de persoon echter al gauw op zoek gaan naar zijn volgende slachtoffer.

Het probleem gaat niet vanzelf weg

Ga er bijvoorbeeld bij problemen op de werkvloer, niet van uit dat die weg zullen gaan, dat zal niet gebeuren. Dit zijn de meest opvallende kenmerken narcistische persoonlijkheid.

Bekijk ook

Wat is een Narcistische Persoonlijkheid?

Iedereen kent waarschijnlijk wel iemand in zijn omgeving die je als een narcistische persoonlijkheid kan bestempelen. Maar wat houdt dat woord precies in?

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis Kenmerken

Kenmerken van de narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn voornamelijk de grootheidswaanzin en de enorme behoefte aan waardering.

Hoe Omgaan met een Narcist

Hoe omgaan met een narcist, een vraag die misschien vaak voorkomt maar die niet zo snel beantwoord kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *