Opvoedingsondersteuning

Als kinderen gedragsproblemen hebben worden deze kinderen begeleid door getrainde artsen met een academisch niveau. Advies voor kinderen met gedragsproblemen kan worden gehaald bij psychologen, maatschappelijk werkers of gedragstherapeuten.

Advies vind vaak plaats in de praktijk, op school, in het ziekenhuis of in de thuissituatie. Deze advies sessies bekijken het algemene gedrag van je kind en de begeleiding duurt een paar maanden tot een paar jaar. Dit is sterk afhankelijk van het gedragsprobleem.

Goede aanpak van gedragsproblemen

Deskundigen en artsen die kinderen begeleiden bij gedragsproblemen zijn erg effectief in het aanpakken van verschillende typische afwijkende gedragingen van je kind. Dit kan zijn liegen, stelen, vechten, grote mond hebben of iemand onderbreken tijdens het praten zijn.

Begeleiding van het gedrag kan ook veel voorkomende problemen aanpakken die samengaan met gedragsproblemen zoals verlatingsangst, een fobie, slapeloosheid, aandacht of een depressie. Daarnaast is begeleiding goed voor kinderen van gescheiden ouders of kinderen die een verlies hebben geleden zoals een sterfgeval in het gezin.

Individuele benaderingen van gedragsproblemen

Individuele begeleiding van je kind kan verschillende invalshoeken van gedrag aanpakken. Dit gebeurt door spelen, rollenspellen en gesprekstherapie. Tijdens de beoordeling zal de therapeut, arts of hulpverlener goed kijken naar hoe het kind speelt en letten op zorgelijk gedrag.

De sessies die daar op volgen zullen actief worden begeleid door de therapeut, deze zal nieuw gedrag aanleren op een wijze die passend is voor de leeftijd van het kind. Alles gebeurt in gesprek, spel of gedrag omleidende vormen. De therapeut probeert tijdens de sessies het gedrag van het kind op een positieve manier te veranderen.

Groepstherapie bij gedragsproblemen kinderen

Naast de individuele therapie is er ook de mogelijkheid tot groepstherapie. Het gedragsprobleem van je kind wordt dan aangepakt in een groep. De aanpak is vaak wel algemener en vind plaats met een groep van kinderen met dezelfde leeftijd en achtergrond. Een voordeel van de groepsaanpak is dat veelal meerdere therapeuten het gedrag beoordelen en hier goed over in discussie gaan. De groepstherapie kan zowel als primaire aanpak als goed zijn als aanvulling op een individuele aanpak.

Rol ouders bij gedragsproblemen van het kind

De ouders worden vaak gevraagd deel te nemen aan de sessies om zo te kunnen beoordelen hoe het gedrag van de ouders invloed heeft op het gedrag van de kinderen. Ouders en verzorgers zijn nodig als “partner” om een kind te steunen in de aanpak van het probleem. Ook simuleert dit meer de groepssessies als familie en deze dynamiek moet de kwaliteit van de ouder – kind relatie verbeteren.

Bekijk ook

Tips voor Kind met Autisme

Als je kind autistisch is dan sta je open voor alle tips die het dagelijkse leven makkelijker maken. In dit artikel tips voor uit en thuis.

Gedragsproblemen bij Volwassenen

Wanneer mensen denken aan gedragsproblemen bij volwassenen dan denken ze vaak aan kinderen. Maar veel gedragsproblemen komen dus ook voor bij volwassenen.

Gedragsproblemen op School

Steeds vaker komen gedragsproblemen op school voor. Leraren worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *