Welke Gedragsproblemen zijn er?

Voornamelijk jonge kinderen kunnen van tijd tot tijd impulsief zijn, ondeugend en proberen je uit te dagen, dit is volkomen normaal gedrag. Echter, andere kinderen kunnen ook zeer moeilijk gedrag vertonen dat niet normaal is voor hun leeftijd.

Er zijn verschillende soorten gedragsproblemen die ingedeeld kunnen worden in drie veelvoorkomende aandoeningen, opstandige gedragsstoornis (ODD), Hyperactiviteit (ADHD) en gedragsstoornis (CD). De drie grootste aandoeningen hebben een aantal symptomen die op elkaar lijken en zijn daardoor lastig uit elkaar te houden. Een diagnose stellen is daarom een tijdrovend proces waaruit kan blijken dat een kind zelfs meerdere aandoeningen tegelijk kan hebben. Ook omgevingsfactoren kunnen een gedragsprobleem verergeren.

Oppositioneel opstandige gedragsstoornis

Ongeveer 1 op de 10 kinderen jonger dan 12 jaar wordt gedacht oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) te hebben. Jongens hebben een hogere kans dan meisjes, 2 -1. Typisch gedrag van iemand met ODD is onder andere:

 • Gemakkelijk boos, geërgerd of geïrriteerd
 • Vaak last van driftbuien
 • Gaat vaak in discussie met volwassenen, met name ouders
 • Weigert de regels te gehoorzamen
 • Lijkt opzettelijk anderen te ergeren
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Kort lontje
 • Geeft anderen de schuld van de wandaden

Gedragsstoornissen (CD)

Kinderen met een gedragsstoornis (CD) worden vaak beoordeeld als ‘slechte kinderen’ vanwege hun delinquent gedrag en de weigering om de regels te accepteren. Ongeveer vijf procent van de 10-jarigen wordt gedacht CD te hebben. Jongens vaker dan meisjes, 4-1. Ongeveer een derde van de kinderen met CD hebben ook aandacht tekortstoornis en hyperactiviteit (ADHD). Typische gedrag van een kind met een gedragsstoornis is:

 • Frequent weigering om ouders te gehoorzamen
 • Herhaalde spijbelen
 • Neiging tot innemen van geneesmiddelen, met inbegrip van sigaretten en alcohol
 • Gebrek aan empathie
 • Agressief naar dieren en andere mensen
 • Begint vaak vechtpartijen
 • Frequent liegen
 • Vertoont crimineel gedrag
 • Loopt weg van huis
 • Heeft zelfmoordneigingen

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Ongeveer 2 tot 5% van de kinderen heeft ADHD. De kenmerken van ADHD zijn:

 • Onoplettendheid – moeite met concentreren, vergeten instructies, het verplaatsen van de ene taak naar de andere zonder iets te voltooien
 • Impulsiviteit – praten over de bovenkant van anderen, het hebben van een ‘kort lontje’, vatbaar voor ongelukken
 • Overactief – constante rusteloosheid en friemelen
 • Risicofactoren bij gedragsstoornissen van kinderen

Bekijk ook

Tips voor Kind met Autisme

Als je kind autistisch is dan sta je open voor alle tips die het dagelijkse leven makkelijker maken. In dit artikel tips voor uit en thuis.

Gedragsproblemen bij Volwassenen

Wanneer mensen denken aan gedragsproblemen bij volwassenen dan denken ze vaak aan kinderen. Maar veel gedragsproblemen komen dus ook voor bij volwassenen.

Gedragsproblemen op School

Steeds vaker komen gedragsproblemen op school voor. Leraren worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *