ADHD test kind

Een ADHD test beoordeelt de intellectuele capaciteiten en academische prestaties van een kind. Omdat veel kinderen met ADHD /ADD academische problemen ondervinden, zijn  IQ- en prestatie testen vaak noodzakelijk om te bepalen of een kind wellicht een bepaalde neurologische aandoening heeft in aanvulling op Attention Deficit Hyperactivity Disorder /Attention Deficit Disorder. Deze test mag niet worden gebruikt om te beslissen of het kind ADHD /ADD heeft, maar kan wel informatie opleveren die essentieel is voor een passende educatieve planning. Naar mijn mening hoeven dit soort testen niet routinematig te worden uitgevoerd omdat ze tijdrovend en duur zijn. Als een kind het goed doet op school bijvoorbeeld, is deze test minder noodzakelijk dan wanneer er belangrijke academische problemen zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat sommige professionals juist wel van mening zijn dat IQ testen een standaard onderdeel moeten vormen van de diagnose.

ADHD test op pc

De laatste jaren zijn er geautomatiseerde tests ontwikkeld, de zogenaamde Continuous Performance Tests (CPT) in een poging om een ​​”objectieve” maat te ontwikkelen voor aandacht en impulsiviteit. Bij deze tests moet het kind bepaalde toetsen indrukken afhankelijk van de symbolen op een computerscherm. In tegenstelling tot een typische computerspel zijn deze test doelbewust saai ontworpen met veel herhalingen. Om het goed te doen, moet het kind veel aandacht besteden aan wat er op het scherm verschijnt en opletten geen impulsieve fouten te maken.

Als groep, presteren kinderen met ADHD /ADD slechter op dit soort tests dan andere kinderen. Wanneer een kind een slechte score behaalt, is er een goede kans dat ADHD /ADD een juiste diagnose is. Veel kinderen met ADHD /ADD presteren echter ook heel adequaat op deze taak, zonder  dat dit ADHD /ADD als een juiste diagnose uitsluit. Misschien moeten deze tests verder worden verfijnd om de juiste en objectieve informatie te verschaffen die kan worden gebruikt om de diagnose van ADHD /ADD met zekerheid vast te stellen. Momenteel moeten zij selectief gebruikt worden en telkens moeten de resultaten in samenhang met andere informatie over het kind worden gebruikt.

ADHD test aan de hand van gesprekken

Naast het verzamelen van specifieke informatie over Attention Deficit Hyperactivity Disorder /Attention Deficit Disorder symptomen, is het uiterst belangrijk om een ​​brede beoordeling te maken van het totale functioneren van het kind. Dit zal in het algemeen gebeuren door interviews met de ouders en met het kind.

Dit is belangrijk vanwege verschillende redenen.

  1. Er moet uitsluitsel komen over eventuele andere psychiatrische aandoeningen die de oorzaak kunnen zijn van ADHD/ADD symptomen.
  2. Inzicht in problemen die vaak samen gaan met ADHD /ADD zoals academische problemen, oppositioneel gedrag, emotionele problemen, en sociale problemen.

Naast het bepalen of ADHD/ADD aanwezig is, is het daarom wenselijk om de behandeling af te stemmen op eventuele andere problemen. Bijvoorbeeld, wanneer er belangrijke academische problemen zijn, dan moet de behandeling ook een specifiek plan van aanpak omvatten van deze problemen. Evenzo, als een kind met ADHD/ADD ook emotionele problemen heeft (ouders kunnen zich vaak niet bewust zijn van dergelijke kwesties), dan moeten deze direct worden aangepakt.

Het is  dus belangrijk dat er een overall beeld komt van het functioneren van het kind op verschillende terreinen, in tegenstelling tot het uitsluitend focussen op de aandachtstekortheids stoornis. Voor een groot deel is dit, omdat het vaak deze geassocieerde problemen zijn, en niet de primaire Attention Deficit Hyperactivity Disorder / Attention Deficit Disorder symptomen zelf, die het meest verantwoordelijk zijn voor de negatieve uitkomsten die veel ADHD /ADD kinderen ervaren. Wanneer deze samenhangende problemen worden geïdentificeerd en behandeld, dan is de prognose veel beter.

Uitgebreide beoordeling functioneren noodzakelijk bij vaststellen ADHD

Mijn eigen mening is dat dit aspect van de ADHD test het beste kan worden gedaan door een professional uit de geestelijke gezondheidszorg die gespecialiseerd is in het werken met kinderen (bijv. kinderpsycholoog of kinderpsychiater) dan door een huisarts. Deze persoon zal in het algemeen meer ervaring hebben in het uitvoeren van een uitgebreide beoordeling van gedrag en de emotionele ontwikkeling van een kind, net als het academisch en sociaal functioneren.

Het is belangrijk dat een kind een grondig medisch onderzoek ondergaat in het kader van de ADHD test om  mogelijke medische oorzaken van de symptomen (bijv. gehoor of problemen met het gezichtsvermogen) uit te sluiten en om alle andere medische problemen te identificeren die mogelijk moeten worden overwogen bij de beoordeling en vaststelling van de diagnose.

Als de hierboven voorgestelde richtlijnen worden gevolgd, kunt u erop vertrouwen dat alle informatie die nodig is om een ​​accurate diagnose te stellen en een passende behandeling te ontwikkelen, worden verzameld. Het is echter belangrijk te benadrukken dat ook wanneer deze procedures gevolgd worden het nog steeds gaat om het oordeel van een professional of een groep van behandelaars. De professional die uw kind beoordeelt, moet in staat zijn om een logische redenering te geven met betrekking tot het oordeel dat in zijn of haar diagnostische beslissing heeft meegespeeld en ook kunnen onderbouwen waarom hij een bepaalde behandeling heeft aanbevolen.

Op dit moment is er geen enkele procedure of ADHD test die 100% zekerheid garandeert voor de juiste uitkomst van de diagnostische beslissing. Ouders doen er goed aan om dit in gedachten te houden, en bij onduidelijkheid over aspecten van de evaluatie altijd om opheldering vragen.

Bekijk ook

Ik heb ADD wat nu?

Als je denkt "ik heb ADD wat nu?" En op zoek bent naar informatie over ADD let dan op dat veel van wat hieronder beschreven wordt relevant kan zijn.

Wat is ADD?

ADD is een aandoening die zorgt voor grote moeite hebben met aandacht. Hoewel deze aandoening voornamelijk volwassenen treft komt dit ook voor bij kinderen.

ADD bij Kinderen

Als je kind problemen heeft met rustig zitten, het invullen van schooltaken krijgt het dan vaak problemen op school? Dan kan hij of zij ADD hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *