Autisme PDD NOS

Autisme vertoont grote gelijkenissen met PDD NOS. Over het geheel genomen zullen kinderen met PDD-NOS dezelfde sociale en communicatieve handicaps hebben als kinderen met autistische stoornis. Daarom zijn de hulp of behandelingen vaak vergelijkbaar.

Behandeling van PDD NOS en autisme is maatwerk

Helaas is er geen eenduidige therapie of methode die afdoende is voor alle personen met een autistische stoornis of die lijden aan PDD-NOS. Veel professionals en gezinnen moeten gebruik maken van een scala aan verschillende behandelingen tegelijkertijd, met in begrip van gedragsverandering, gestructureerde pedagogische benaderingen, medicatie, logopedie, ergotherapie, en begeleiding. Dit is nodig omdat een combinatie van behandelingen enerzijds de sociale en communicatieve vaardigheden bevorderen en negatief gedrag (bv hyperactiviteit, zinloos, repetitief gedrag, zelfverwonding, agressie) minimaliseren, vooral waar die interfereren met het functioneren van het kind en zijn of haar leervermogen. Er is een toenemende focus op de behandeling van peuters en kleuters met PDD-NOS door nauw samen te werken met familieleden zodat zowel de omgeving als de kinderen al met de problemen thuis leren om te gaan voordat ze naar school gaan. Hoe eerder deze kinderen met een behandeling beginnen, hoe beter het resultaat, blijkt vaak.

Het aanpakken van gedragsproblemen

Kinderen met PDD-NOS hebben baat bij een georganiseerde omgeving waar de regels en verwachtingen duidelijk en consistent zijn. De omgeving van het kind moet zeer gestructureerd en voorspelbaar zijn. Daarmee wordt verwarring voorkomen.

Vaak blijkt een gedragsprobleem  aan te geven dat het kind iets probeert te communiceren – verwarring, frustratie of angst. Denk aan het gedrag van het probleemkind als een boodschap om te ontcijferen. Probeer de mogelijke oorzaak van het gedrag te bepalen. Is er onlangs iets veranderd in het schema of de routine van het kind? Is er iets nieuws geïntroduceerd die misschien pijnlijk of verwarrend kunnen zijn voor het kind? Meestal blijkt dat de gedragsproblemen verdwijnen wanneer het de communicatieve vaardigheden van het kind verbeteren. Het kind heeft nu een middel tot expressie van wat hem of haar dwars zit, zonder toevlucht te nemen tot negatief gedrag.

Het gebruik van positieve gedragsmatige ondersteuning strategieën voor deze kinderen is daarom effectief gebleken. Het is altijd belangrijk om te onthouden dat:

Behandelprogramma’s maatwerk zijn, omdat kinderen onderling sterk verschillen sterk in hun handicap en capaciteiten. Behandelingen  die in de ene situatie wel werken, hoeven niet werkzaam te zijn in andere.

Generalisatie probleem bij kinderen met PDD NOS

Kinderen met PDD-NOS hebben moeite met het generaliseren van de ene situatie naar de andere. De vaardigheden die ze geleerd hebben op school kunnen ze vaak niet overbrengen naar huis-of andere instellingen. Het is daarom erg belangrijk om consequent te zijn in de behandeling van een probleem op alle fronten van het leven van het kind – school, de gemeenschap en thuis. Dit stimuleert de veralgemening van gedragsveranderingen.

Een home-community-based aanpak, waarbij zowel de ouders en het speciaal onderwijs een rol spelen biedt de meest maximale resultaten. Daarbij krijgt het kind en zijn omgeving ondersteuning om een positieve en gedragsmatige strategie uit te voeren en te voltooien

Bekijk ook

PDD NOS Medicatie

Sommige mensen met PDD NOS hebben medicatie nodig tegen depressiviteit. Bekijk het overzicht van PDD Nos medicatie.

PDD NOS in de Klas

Veel kinderen hebben problemen met PDD NOS in de klas. De effecten van PDD NOS kunnen klein lijken, maar kunnen nog steeds erg ingrijpend zijn.

PDD NOS Test

Een arts zal voor een PDD NOS test door een lijst met vragen lopen om te bepalen of je kind PDD NOS heeft. Daarna zal de evaluatie plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *