Behandeling PDD NOS

Aangepast onderwijs is het belangrijkste instrument bij de behandeling van PDD NOS . Veel kinderen met PDD NOS ondervinden de grootste moeite op school, waar aandacht en impulscontrole vereist zijn voor succes. Echter, met de juiste pedagogische hulp en een goed geïnformeerde leraar kan ook een kind met PDD-NOS goed presteren. Dat aangepaste onderwijs houdt rekening met de volgende aspecten:

  • gestructureerde en consistente  klassen met voorspelbare schema’s en duidelijk uitgelegde opdrachten;
  • informatie wordt zowel visueel als mondeling gerbacht;
  • mogelijkheden tot interactie met niet gehandicapte leeftijdsgenoten op het gebied van taal, sociale en gedragsmatige vaardigheden;
  • een focus op het verbeteren van communicatieve vaardigheden van een kind met behulp van tools zoals communicatie-apparaten;
  • verminderd klasgrootte en een passend zithoek om het kind  met PDD-NOS te te helpen afleiding te vermijden;
  • aangepast curriculum gebaseerd op de sterke en zwakke punten van het bijzondere kind ;
  • aanwezigheid van positieve gedrags-dragers en andere educatieve interventies,
  • frequente en adequate communicatie tussen leerkrachten, ouders, en de primaire zorg arts.
  • Medische behandeling.

Medicatie voor PDD NOS kinderen

Het primaire doel van de medische behandeling van kinderen met PDD-NOS is om te zorgen voor lichamelijke en psychische gezondheid. Een goed preventief gezondheidszorg programma bestaat uit regelmatige fysieke controles om de groei te volgen, gezichtsvermogen, gehoor, en de bloeddruk; inenting volgens schema, regelmatige bezoeken aan de tandarts, en aandacht voor voeding en hygiëne. Een effectieve medische behandeling begint met een grondig medisch onderzoek. Dit is nodig om eventueel reeds bestaande medische aandoeningen, zoals epilepsie op tijd te ontdekken.

Er is niet een specifiek medicijn dat alle kinderen met PDD-NOS helpt. Verschillende medicijnen zijn inmiddels nuttig gebleken, maar voor veel kinderen met autisme of PDD-NOS, moet er geëxperimenteerd worden met de juiste medicatieniveaus om tot de optimale combinatie en dosering te komen. Aangezien dit verschilt per kind, is er geen vaste medische behandeling voor kinderen met PDD-NOS, maar is er sprake van een individuele medicatie voor elk. Vanwege deze complexiteit, menen sommige dat medicatie alleen ingezet moet worden als andere behandelingen geen heil brengen.

Het is overigens belangrijk op te merken dat medicatie wèl effectief èn noodzakelijk kan zijn om samenhangende problemen op te lossen, zoals ADHD of obsessief-compulsieve stoornis.

Ouders  hebben het beslissende oordeel of er medicatie ingezet wordt of niet.  Deze keuze wordt altijd gerespecteerd en ondersteund. Medicatie moet altijd aanvullend zijn. De uitwerking in combinatie met andere therapieën, moeten worden gecontroleerd door middel van feedback van het kind, ouders en leerkrachten.

Psychologische behandeling

Counseling kan nuttig zijn om gezinnen te ondersteunen bij de begeleiding van een kind met een handicap. Ouders en leerkrachten moeten op de hoogte gesteld worden van de symptomen van PDD-NOS en hoe deze symptomen van invloed zijn op het vermogen om te functioneren thuis, in de buurt, op school, en in sociale situaties. Psychologen kunnen ook ingezet worden voor tussentijdse evaluaties, overleg met de school, case management, en gedrag. Sommige kinderen profiteren ook van de begeleiding van een ervaren PDD-NOS arts. Een netwerk van familie en vrienden kan handig zijn om de druk op de primaire thuiszorg gever(s) te verlichten.

Bekijk ook

PDD NOS Medicatie

Sommige mensen met PDD NOS hebben medicatie nodig tegen depressiviteit. Bekijk het overzicht van PDD Nos medicatie.

PDD NOS in de Klas

Veel kinderen hebben problemen met PDD NOS in de klas. De effecten van PDD NOS kunnen klein lijken, maar kunnen nog steeds erg ingrijpend zijn.

PDD NOS Test

Een arts zal voor een PDD NOS test door een lijst met vragen lopen om te bepalen of je kind PDD NOS heeft. Daarna zal de evaluatie plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *