Kind met gedragsproblemen

Gedragsproblemen bij kinderen staan tegenwoordig volop in de belangstelling. De specifieke oorzaak van gedragsproblemen kind is niet bekend, maar een aantal factoren kunnen bijdragen aan hun ontwikkeling. Genetica kan een rol spelen want gedragsstoornissen komen vaker voor bij kinderen met een familiegeschiedenis van psychische ziekte of verslaving. Omgevingsfactoren, zoals een instabiel privé-leven, kindermishandeling, gebrek aan toezicht, en inconsistente discipline, lijken allemaal het risico te verhogen dat kinderen  gedragsstoornissen ontwikkelen.

Risicofactoren voor gedragsproblemen

Een aantal factoren vergroten het risico op gedragsstoornissen. Niet alle mensen die bloot gesteld zijn aan één of meer risicofactoren zullen gedragsstoornissen ontwikkelen, maar het staat als een paal boven water dat onderstaand lijst het risico van gedragsproblemen vergroot:

 • Kindermishandeling
 • Moeilijkheden met het interpreteren van de acties of intentie van anderen
 • Familie geschiedenis van psychische ziekte of verslaving
 • Foetale blootstelling aan tabak of illegale drugs
 • Inconsistent, harde discipline
 • Gebrek aan toezicht
 • Ouderlijk drugsmisbruik
 • Slechte sociale vaardigheden
 • Stressvolle omgeving thuis of op school of  in de directe omgeving (bijvoorbeeld achterstandswijken)

Hoe verklein je het risico van gedragsproblemen

Gelukkig zijn er ook zaken die bijdragen aan het verminderen van het risico op een gedragsstoornis.

 • Een ondersteunende, stabiele en consistente thuisomgeving
 • Geef het kind de kans zelf concrete maar beperkte beslissingen te maken, zoals de keuze tussen een wit of groen shirt
 • Ontwikkelen een duidelijk systeem van beloningen en straffen
 • Stem straf af op de ernst van het incident
 • Wees betrokken bij de activiteiten van je kind, ga samen spelen
 • Geef je kind een veilige en juiste omgeving voor activiteiten
 • Verminderen bronnen van stress thuis
 • Beloon goed gedrag
 • Duidelijke verwachtingen en maak eenduidige afspraken

Wat zijn de symptomen van gedragsproblemen?

Alle kinderen hebben af en toe gedragsproblemen. Problemen die de laatste zes maanden aanhouden en ernstiger zijn dan die van leeftijdgenoten kan erop wijzen dat er een gedragsstoornis aanwezig is. Deze problemen kunnen zich ontwikkelen tot chronische patronen van agressie, vijandigheid, opstandigheid en verstoring.

 • Vroege seksuele activiteit
 • Frequente of langdurige driftbuien
 • Vijandigheid
 • Dwarsliggen
 • Openlijke weerstand tegen gezagsdragers en ouders
 • Woede
 • Zelfdestructief gedrag
 • Spijbelen
 • Diefstal
 • Het gebruik van alcohol of drugs
 • Gewelddadige en agressieve handelingen, zoals pesten, vechten, of dierenmishandeling

Ernstige symptomen  die kunnen wijzen op een levensbedreigende aandoening

In sommige gevallen kunnen gedragsstoornissen levensbedreigend zijn. Schakel onmiddellijk medische hulp (bel 911) als je kind een van deze levensbedreigende symptomen vertoont, waaronder:

 • Alcoholvergiftiging symptomen, zoals langzame ademhaling, geen ademhaling, trage hartslag, aanhoudend braken, koude en klamme huid, blauwachtig verkleuring van de lippen of vingernagels, epileptische aanvallen, verwardheid of verlies van bewustzijn, zelfs voor een ogenblik
 • Wanneer het een gevaar voor zichzelf dreigt te zijn of voor anderen, met inbegrip van bedreigend, irrationeel of suïcidaal gedrag
 • Overdosis symptomen, zoals snelle of trage hartslag of ademhaling, pijn op de borst of druk, geen ademhaling, kortademigheid , buikpijn , braken , diarree , koel en klamme huid, warme huid, slaperigheid, verwarring of verlies van bewustzijn, zelfs voor een moment
 • Trauma, zoals bot misvorming, brandwonden, oogletsels, en andere verwondingen

 

Bekijk ook

Tips voor Kind met Autisme

Als je kind autistisch is dan sta je open voor alle tips die het dagelijkse leven makkelijker maken. In dit artikel tips voor uit en thuis.

Gedragsproblemen bij Volwassenen

Wanneer mensen denken aan gedragsproblemen bij volwassenen dan denken ze vaak aan kinderen. Maar veel gedragsproblemen komen dus ook voor bij volwassenen.

Gedragsproblemen op School

Steeds vaker komen gedragsproblemen op school voor. Leraren worden hier bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *