ADHD problemen als volwassene

Kinderen met ADHD hebben problemen met aandacht en impulsiviteit die meestal niet afnemen wanneer ze ouder worden.

In tegenstelling tot onlangs gehouden standpunten, is het nu duidelijk dat veel kinderen met ADHD / ADD niet gewoon uit hun symptomen groeien als ze ouder worden Hoewel de absolute ernst van ADHD / ADD symptomen vaak afneemt met de leeftijd, vertonen tussen de 70-80% van de oudere kinderen met ADHD / ADD  nog steeds problemen met aandacht en impulsiviteit ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.

Problemen die samenhangen met ADHD

Naast de voortzetting van ADHD/ADD symptomen, blijken ook problemen in een aantal andere gebieden niet ongewoon. Maar liefst de helft vertoont aanzienlijke gedragsproblemen, verzet, en antisociale handelingen zoals vechten, stelen en vandalisme. In vergelijking met hun non-ADHD/ADD klasgenoten, hebben tieners met deze aandoening meer kans achter te blijven op school, te worden geschorst, of vroegtijdig uit te vallen. Een onlangs afgeronde studie geeft aan dat als jonge volwassenen, kinderen met ADHD/ADD ongeveer 2 jaar minder formeel onderwijs hebben afgerond dan hun leeftijdsgenoten .

Verschillende studies hebben  kinderen met ADHD /ADD gevolgd in de volwassenheid. Hoewel deze resultaten variëren van onderzoek tot onderzoek blijkt dat ongeveer 50% ook als volwassene vooral aandachtsproblemen en impulsiviteit vertonen. Bijna een derde zal de middelbare school afronden, en slechts 5% kan een universitaire graad voltooien in vergelijking tot 40% van hun collega’s. Ongeveer 25% ontwikkelt chronische patronen van anti-sociaal gedrag. Het is duidelijk dat voor veel kinderen met ADHD /ADD, deze aandoening een chronische aandoening is die een negatieve invloed kan hebben op hun ontwikkeling in de loop van vele, vele jaren.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Eén derde van de kinderen met ADHD /ADD lijkt relatief goed aangepast en zonder symptomen als jongvolwassene. Hoewel betrouwbare voorspellers van een dergelijke goede afloop nog niet volledig geïdentificeerd zijn, zijn er verschillende factoren die van belang zijn op te merken.

  • Ten eerste, niet verrassend, hangen betere uitkomsten samen met hogere niveaus van intellectueel functioneren en betere schoolprestaties.
  • Vervolgens wordt de afwezigheid van ernstige gedragsproblemen bij kinderen rond de leeftijd van 10, geassocieerd met betere resultaten als volwassene.
  • En ten slotte, kinderen met ADHD /ADD die erin slagen om goed om te kunnen gaan met hun collega’s blijken zich beter aan te kunnen passen als volwassenen.

Deze factoren hebben duidelijke gevolgen voor de ouders. Het is zeer belangrijk om te benadrukken dat het niet de primaire symptomen van ADHD /ADD – onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit – zijn die het meest direct verantwoordelijk zijn voor de negatieve volwassen uitkomsten. In plaats daarvan vormen gedrag, omgang en scholings moeilijkheden een verhoogd risico die het meest duidelijk kunnen worden gekoppeld aan een negatieve volwassen uitkomst.
Wat dit betekent is, dat wanneer ouders er in slagen de ontwikkeling van deze secundaire problemen te voorkomen – dwz academische strijd, sociale problemen, ernstige gedragsproblemen – hun kind waarschijnlijk een veel meer succesvolle aanpassing in de adolescentie en jonge volwassenheid zal hebben. Zorgvuldig toezicht op de algemene ontwikkeling van het kind, en niet alleen gericht op ADHD /ADD symptomen, is dus van cruciaal belang.

Als academische, gedrags-en of sociale problemen ontstaan, dan is het van het grootste belang dat er hard gewerkt wordt om deze problemen aan te pakken .

Bekijk ook

Ik heb ADD wat nu?

Als je denkt "ik heb ADD wat nu?" En op zoek bent naar informatie over ADD let dan op dat veel van wat hieronder beschreven wordt relevant kan zijn.

Wat is ADD?

ADD is een aandoening die zorgt voor grote moeite hebben met aandacht. Hoewel deze aandoening voornamelijk volwassenen treft komt dit ook voor bij kinderen.

ADD bij Kinderen

Als je kind problemen heeft met rustig zitten, het invullen van schooltaken krijgt het dan vaak problemen op school? Dan kan hij of zij ADD hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *