PDD NOS symptomen

PPD NOS symptomen zijn vaak verschillende beperkingen in het normale gedrag waardoor je mensen die lijden aan PDD NOS, soms kunt herkennen. De PDD NOS symptomen hoeven niet allemaal tegelijkertijd aanwezig te zijn en soms zijn ze ook nauwelijks waarneembaar.

Beperkingen in non-verbale communicatie

In de vroege jeugd van kinderen met PDD-NOS ontwikkelen de non-verbalen signalen zich onvoldoende. Ze hebben nauwelijks enige gelaatsuitdrukking. Ze knikken zelden of schudden hun hoofd. Kinderen met PDD-NOS nemen over het algemeen niet graag deel aan spelletjes waarbij imitatie een rol speelt. Ze zijn minder voorkomend dan de doorsnee kinderen die meestal de non-verbalen gebaren van hun ouders kopiëren.

Ook  op latere leeftijd zullen zulke kinderen niet vaak gebruik maken van gebaren, zelfs al begrijpen ze de gebaren van andere mensen gebaren vrij goed. Sommige kinderen kunnen ook een beetje beter imiteren bij het spelen, maar dit heeft de neiging om repetitief te zijn en zelden origineel.

In het algemeen zijn kinderen met PDD-NOS goed in staat om vreugde, angst of boosheid vertonen, maar alleen in de extreme vorm. Zij maken vaak geen gebruik van gezichtsuitdrukkingen die wat meer subtiele emoties uitdrukken.

Beperkingen in het verstaan van spraak

Begrip van spraak komt regelmatig in het gedrang bij kinderen met PDD-NOS, maar de mate waarin varieeert, afhankelijk van waar het kind zich binnen het brede spectrum van PDD-NOS bevindt. Personen met PDD-NOS die ook mentale achterstand hebben zullen nooit meer dan een beperkt begrip van spraak ontwikkelen. Kinderen met minder ernstige beperkingen kunnen eenvoudige instructies opvolgen, mits gegeven in een directe context of met behulp van gebaren. Wanneer het gaat om kinderen met een zeer milde vorm van PDD NOS, dan kan het voorkomen dat ze moeite hebben met het begrip van subtiele of abstracte betekenissen. Humor, sarcasme, en gezegdes (bijvoorbeeld “het regent pijpenstelen”) kan verwarrend zijn voor mensen met de meest milde vorm van PDD-NOS (omdat ze alles letterlijk opvatten) .

Veel kinderen met PDD-NOS brabbelen nauwelijks tijdens hun eerste levensjaar, of brabbelen wat maar houden daarna er weer mee op. Als het kind ten slotte wel spraak ontwikkelt, vertoont deze vaak afwijkingen. Echolalie (schijnbaar zinloze herhaling van woorden of zinnen) kan de enige vorm van spraak zijn voor sommige kinderen. Hoewel echolalische spraak vrij nauwkeurig kan worden geproduceerd, kan het kind slechte een beperkt begrip hebben van de betekenis. Vroeger werd gedacht dat echolalie geen echte functie kon hebben. Meer recente studies hebben aangetoond dat echolalie verschillende functies, zoals zelf-stimulatie, (wanneer een kind woorden of zinnen herhaaldelijk zegt zonder een communicatief doel – alleen maar omdat het goed voelt), als overgang tussen de non-verbale en verbale fase; of als een manier om te communiceren (Prizant & Rydell, 1993) kan hebben. Andere kinderen ontwikkelen het juiste gebruik van zinnen door deze van anderen te kopiëren. Dit gaat vaak gepaard met voornaamwoord omkering in de vroege stadia van taalontwikkeling. Bijvoorbeeld, wanneer het kind wordt gevraagd: “Hoe gaat het?” kan hij of zij antwoorden: “Je ziet er goed uit.”

De daadwerkelijke productie van spraak kan ook worden aangetast. Het kind lijkt te praten als een robot, gekenmerkt door een monotone, vlakke uitspraak met weinig verandering in toonhoogte, verandering van klemtoon of emotionele expressie.

Problemen met de uitspraak komen vaak voor bij jonge kinderen met PDD-NOS, maar nemen af naarmate het kind ouder wordt. Er kan een opvallend contrast zijn tussen duidelijk verkondigd echolalische taal en slecht uitgesproken spontane taal. Sommige kinderen hebben een zangerige zingen of spreken met een oneven verlenging van geluiden, lettergrepen en woorden. Een vraag-achtige intonatie kan worden gebruikt voor verklaringen. Vreemde ademritmes kunnen leiden tot staccato spraak bij sommige kinderen.

Abnormale grammatica is trouwens vaak aanwezig in de spontane taal van verbale kinderen met PDD-NOS .

Bekijk ook

PDD NOS Medicatie

Sommige mensen met PDD NOS hebben medicatie nodig tegen depressiviteit. Bekijk het overzicht van PDD Nos medicatie.

PDD NOS in de Klas

Veel kinderen hebben problemen met PDD NOS in de klas. De effecten van PDD NOS kunnen klein lijken, maar kunnen nog steeds erg ingrijpend zijn.

PDD NOS Test

Een arts zal voor een PDD NOS test door een lijst met vragen lopen om te bepalen of je kind PDD NOS heeft. Daarna zal de evaluatie plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *