Asperger Test voor Kinderen

Hoe wordt een kind getest op Asperger? Hiervoor zijn verschillende Asperger testen voor kinderen voor ontwikkeld. Wij kijken naar de twee beste:

ASDS

De Syndroom van Asperger Diagnostic Scale (ASDS) test biedt een manier om te meten of een kind Asperger heeft. Deze test is eenvoudig en bied tevens betrouwbare resultaten.

De ASDS is ontwikkeld om te bepalen of een kind Asperger heeft. Dit ontwikkelingsproces examen bestaat uit vijftig ja/nee vragen. De Asperger test neemt ongeveer vijftien minuten in beslag.

 • De Asperger test scores worden geëvalueerd en beoordeeld op een schaal van Asperger
 • De resultaten worden vergeleken tussen het onderwerp en de andere kinderen met Asperger
 • Deze Asperger test resultaten tonen aan of je kind Asperger heeft

Terwijl de ASDS score niet een formele diagnose is, helpt het wel om te bepalen of het kind verdere evaluatie zou moeten hebben. De resultaten zijn zeer betrouwbaar, en het proces helpt om de sneller de juiste diagnose van Asperger te stellen.

Het doen van de ASDS test is zeer eenvoudig. De rating schaal is eenvoudig te gebruiken en bestaat alleen maar uit zorgvuldig gekozen vragen. Ironisch genoeg doet het kind niet het examen. Iedereen weet dat het kind op alle vijftig vragen een goed antwoord geeft.

Mensen die in aanmerking komen om de ASDS voor het kind te doen zijn onder andere vader, moeder, broers, zussen, opvoeders, of een therapeut die direct werkt met het kind. De vragen kunnen in ongeveer vijftien minuten worden voltooid. Deze test is bedoeld om kinderen van vijf tot achttien jaar te beoordelen.

Er zijn 50 vragen over de ASDS. Deze vragen hebben betrekking op vijf verschillende aspecten van het gedrag:

 1. Kennis
 2. Taalvaardigheden
 3. Onaangepast gedrag
 4. Sensomotorisch
 5. Sociale interacties

De examenvragen bestrijken elk van deze gebieden:

 • Sociale interactie vaardigheden variëren van een-op-een tot interacties in een groep of familie.
 • Sensomotorische vragen gaan over de zintuiglijke input en bevatten vragen over de grove motoriek.
 • Onaangepast gedrag betreft stereotiepe repetitieve bewegingen, inflexibiliteit en driftbuien.
 • Talenkennis meet het vermogen van de jongere om gesproken en geschreven communicatie te beheersen.
 • Cognitieve vragen hebben betrekking op hoe de jongere informatie verwerkt.

De ASDS test is een waardevol hulpmiddel om inzicht te krijgen op een mogelijke vertraging in de ontwikkeling. Asperger is in veel gevallen moeilijk op te sporen omdat de kinderen meestal op hoog niveau functioneren en heel intelligent zijn.

De CAST

Een andere bekende Asperger test is de Childhood Asperger Syndroom Test (CAST), dat is een waardevol instrument voor het evalueren van kinderen die de aandoening zou kunnen hebben. Het is eenvoudig om deze test te doen.

Testen zoals deze zijn ontwikkeld om gezinnen te helpen met hoog begaafde kinderen. De CAST wordt ook gebruikt voor epidemiologisch onderzoek.

De inhoud van de CAST is tweeledig:

 1. Zintuiglijke overbelasting is een opmerkelijk probleem dat kan leiden tot negatief gedrag en driftbuien. Sociale interactie blijkt een grote hindernis te zijn, en veel kinderen zijn overweldigd in ongewone situaties.
 2. Hoog begaafde kinderen met deze aandoening worden geconfronteerd met vele belangrijke uitdagingen. Ze kunnen worstelen door vele gemeenschappelijke dagelijkse activiteiten en voelen vaak grote angst.

Helaas worden zeer hoog begaafde kinderen die Asperger hebben niet begrepen door anderen. Dit is vaak te wijten aan het simpele feit dat het probleem niet is ontdekt. Veel van deze kinderen groeien op zonder deze diagnose en zonder enige behandeling.

Epidemological onderzoek tracht verbanden te leggen tussen bepaalde omstandigheden en mogelijke bijdragende factoren. De CAST verzamelt gegevens over een bepaalde populatie (mensen die Asperger hebben) en werkt aan het leggen van verbanden.

In een notendop is de CAST op zoek naar een mogelijke oorzaak van Asperger door het bestuderen van de bevolking naar aanwijzingen. Dit is van cruciaal belang in de vooruitgang van de kennis van pervasieve ontwikkelingsstoornissen van het publiek.

De CAST is een vragenlijst die onafhankelijk door schoolgaande kinderen is voltooid. Er zijn 37 vragen die gaan over de sociale, fysieke, cognitieve en communicatieve vaardigheden.

Hoog scorende testen worden gevolgd door CAST-2, dat wordt ingevuld door de ouders.

 • De test wordt gewoonlijk gedaan door kinderen die in een reguliere klas zitten en die geen autisme spectrum stoornis diagnose hebben.
 • De scores worden vergeleken, en verdere evaluatie zou nodig kunnen zijn.

Bekijk ook

Asperger Syndroom

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die van invloed is op hoe de hersenen informatie verwerken.

Syndroom van Asperger bij Volwassenen

Het syndroom van Asperger bij volwassenen is een ontwikkelingsstoornis die van invloed is op hoe de hersenen informatie verwerken.

Kenmerken Asperger

Personen met het gedragsprobleem syndroom van Asperger hebben een onzichtbare handicap. De kenmerken Asperger zijn hieronder uitgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *