Asperger nader bekeken

Asperger is een aandoening die in 1944 beschreven werd door Hans Asperger, een Oostenrijkse psychiater. Hij noemde het een “abnormaliteit van de persoonlijkheid”. Deze aandoening noemde hij destijds “autistische psychopathie”. Deze term is later veranderd in het Syndroom van Asperger (SvA). Het werk van deze psychiater is voor 1970 nooit vertaald in het Engels, dit betekend dat in Engels sprekende landen pas eind jaren 80 zijn werk daar bekend werd.

De aandoening komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en wordt pas herkend vanaf een leeftijd van 3 jaar. Het syndroom kan worden ingedeeld in verschillende categorieën:

Taal en Asperger:

Het taalgebruik blijft achter bij de leeftijd. Ook de grammatica is op het niveau van deze leeftijd, een verschil kan zijn dat iemand met het SvA vaker “u” of “hij/zij” zal zeggen in de plaats van “ik”. Mensen met de aandoening kunnen taalkundig goed onderlegd zijn en kunnen uitgebreid praten over één onderwerp of herhalen bepaalde verhalen steeds weer.

Non-verbale communicatie: Iemand met het SvA kan een aantal gezichtsuitdrukkingen hebben. Praat vaak monotoon of overdreven, heeft vaak onhandige gebaren die overdreven worden en begrijpen de gezichtsuitdrukking van anderen ook slecht.

Sociale Interactie: Iemand met het SvA heeft vaak veel moeite met sociale interactie, dit is vaak het grote mysterie maar tevens ook een groot probleem bij het aanknopen van vriendschappen en relaties

Weerstand tegen verandering:

Mensen met het SvA  kunnen erg verbonden zijn aan bezittingen. Ze kunnen niet tegen veranderingen in huis en/of buitens huis tenzij deze goed worden uitgelegd.

Motorische coördinatie: vaak zijn de motorische bewegingen onhandig, ongecoördineerd en grof. Het grootste deel van de mensen met Asperger (90%) is slecht in sport. Mensen met Asperger hebben vaak dezelfde bewegingen van de ledematen en het lichaam.

Vaardigheden en interesses: het typische aan mensen met het syndroom van Asperger is dat ze een uitermate goed geheugen hebben en zich vaak interesseren in 1 of meerder vakken om zicht daar volledig op te richten.

Ervaringen op School: De vermindering van sociale interactie en communicatie werken mensen met het Syndroom van Asperger vaak tegen. Met name op school worden deze mensen gepest of geplaagd. Veel mensen met Asperger zullen zich er bewust van zijn dat ze echt anders zijn en zijn hierdoor ook gevoeliger voor kritiek, dit heeft met name betrekking op kinderen en jongeren.


Bekijk ook

Asperger Syndroom

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die van invloed is op hoe de hersenen informatie verwerken.

Syndroom van Asperger bij Volwassenen

Het syndroom van Asperger bij volwassenen is een ontwikkelingsstoornis die van invloed is op hoe de hersenen informatie verwerken.

Kenmerken Asperger

Personen met het gedragsprobleem syndroom van Asperger hebben een onzichtbare handicap. De kenmerken Asperger zijn hieronder uitgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *