Stoornis van Asperger

Het syndroom van Asperger ook wel het syndroom van Asperger, de stoornis van Asperger, Asperger of AS is een van de verschillende autisme spectrum stoornissen (ASS) gekenmerkt door problemen in de sociale interactie en door beperkte, stereotiepe interesses en activiteiten. Asperger onderscheidt zich van de andere ASS in het hebben van geen algemene vertraging in de ontwikkeling in taal of cognitieve ontwikkeling. Hoewel in standaard diagnostische criteria niet genoemd, zijn motorische onhandigheid en atypische taalgebruik vaak gemeld.

Asperger is genoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, die in 1944 kinderen in zijn praktijk beschreef die non-verbale communicatie vaardigheden ontbraken, geen empathie tonen en fysiek onhandig waren. Vijftig jaar later, werd Aperger opgenomen in de internationale statistische classificatie van ziekten en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen (ICD-10), en in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) als de stoornis van Asperger.

Vragen over vele aspecten van Asperger blijven. Bijvoorbeeld of er aanhoudende twijfel is over het onderscheid tussen Asperger en hoogfunctionerend autisme (HFA), mede als gevolg van deze is de prevalentie van Asperger niet stevig gevestigd. De precieze oorzaak van Asperger is onbekend, hoewel onderzoek de waarschijnlijkheid ondersteunt van een genetische basis. De hersenen hebben structurele en functionele verschillen in specifieke gebieden.

Er is geen enkele behandeling voor Asperger, en de effectiviteit van specifieke behandelingen worden ondersteund door slechts beperkte gegevens. Dit zijn behandelingen gericht op bestrijding van symptomen. De hoofddoel van de behandeling is gedragstherapie, gericht op specifieke tekorten aan slechte communicatie vaardigheden, obsessief of repetitieve routines, en onhandigheid.

De meeste mensen met Asperger kunnen hiermee leren omgaan, maar er kan nog veel steun en aanmoediging nodig zijn om een zelfstandig leven te leven. Onderzoekers en mensen met Asperger hebben bijgedragen tot een verschuiving in de houding van het idee dat Asperger een afwijking is van de standaard die moet worden behandeld of genezen. Men is tot de opvatting gekomen dat Asperger geen afwijking maar een handicap is.

Bekijk ook

Asperger Syndroom

Het syndroom van Asperger is een ontwikkelingsstoornis die van invloed is op hoe de hersenen informatie verwerken.

Syndroom van Asperger bij Volwassenen

Het syndroom van Asperger bij volwassenen is een ontwikkelingsstoornis die van invloed is op hoe de hersenen informatie verwerken.

Kenmerken Asperger

Personen met het gedragsprobleem syndroom van Asperger hebben een onzichtbare handicap. De kenmerken Asperger zijn hieronder uitgelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *